Kun työskentelet Suomessa

Kun työt jo sujuvat ja arki on asettunut uomiinsa, voit syventyä tarkemmin suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. 

Opi lisää suomalaisen työelämän ominaispiirteistä kuten

  • ammattiliitoista
  • yhdenvertaisuudesta 
  • tasa-arvosta 

Ota selvää, miten toimia arjen yllättävissä muutostilanteissa kuten 

  • sairastapauksissa 
  • työpaikkaa vaihdettaessa 
  • työsuhteen päättyessä äkillisesti 

Selvitä myös, miten ja missä voit suorittaa yleisen kielitutkinnon Suomessa.

Sivun sisältö

Huolehdi oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi

Suomessa on tavanomaista olla ammattiliiton jäsen ja suurin osa työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon. Sinäkin voit halutessasi liittyä ammattiliittoon. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimukset ja liiton jäsenet saavat neuvontaa ja apua kaikissa työsuhdeasioissa. Jäsenyys tuo mukanaan muitakin etuja: 

  • työttömyysturvaa
  • koulutusta
  • erilaista toimintaa ja tapahtumia

Voit liittyä myös työttömyyskassaan. Suomessa on ammattiliittoihin kuuluvia ja sitoutumattomia työttömyyskassoja. Työttömyyden kohdatessa saat työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa, joka on usein suurempi kuin tavallinen työttömyysturva.

Tapaturmavakuutus

Työnantajasi on velvollinen vakuuttamaan sinut tapaturmavakuutuksella, joka korvaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut ja ansionmenetykset.

Sairastuminen

Sairastuessasi voit käyttää kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten lääkärien, hammaslääkärien ja sairaalojen palveluja. Mikäli et kuulu Suomen sosiaaliturvaan, pidä huoli että sinulla on tarpeeksi kattava sairausvakuutus. 

Jos olet EU-kansalainen, hanki kotimaastasi Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Saat sillä perussairaanhoitoa Suomessa, jos sairastut äkillisesti. 

Työnantajasi tulee järjestää sinulle työterveyshuolto. Sen tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Mikäli sairastut, ilmoita työnantajalle poissaolosta viipymättä. Työnantajasi vaatiessa tulee sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä toimittaa lääkärintodistus. 

Sopimuksissa tai työpaikalla on usein sovittu, miten ilmoitat poissaolostasi, millaisia muita toimenpiteitä sinulta odotetaan ja montako päivää voit olla sairauden vuoksi poissa ilman lääkärintodistusta.

Perehdy sinua koskevaan virka- tai työehtosopimukseen. Siellä on määritelty sairastumista koskevista asioista ja mahdollisesti sovittu huomattavastikin pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista.

Perehdy suomalaiseen työkulttuuriin

Suomalaisessa työelämässä arvostetaan ahkeruutta, yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta. Sovituista asioista ja aikatauluista pidetään kiinni. 

Vähintään suomen kielen perusteiden osaamista vaaditaan käytännössä lähes kaikilla työpaikoilla. Erityisesti joissakin isommissa yrityksissä voi työskentelykielenä olla englanti. Työnantaja ratkaisee, mikä on tehtävään vaadittava kielitaidon taso.

Kehity urallasi

Suomen tai ruotsin kielen taito ja työkokemus vaikuttavat urallasi kehittymiseen. Kouluttautumalla kehityt myös urallasi. 

Erilaisia kursseja ja lyhyempiä koulutustilaisuuksia tarjoavat lukuisat yritykset, opistot ja ammattiliitot. Ota selvää, miten voit edelleen kehittää omaa ammattitaitoasi.

Suomessa palkat määritellään työnantaja- ja työntekijäliittojen välisissä neuvotteluissa. Tämän lisäksi voit neuvotella työnantajasi kanssa henkilökohtaisesta palkankorotuksesta työsuoritukseesi ja tehtävänkuvaasi liittyen. Sinun tulee tällöin vakuuttaa työnantajasi, että ansaitset palkankorotuksen esimerkiksi työssä kehittymisesi tai vaativampien työtehtäviesi perusteella.

Pidä yllä kielitaitoasi

Suomalaisessa työelämässä arvostetaan suomen kielen taitoa. Siksi on tärkeää käyttää kieltä monenlaisissa tilanteissa työssä ja vapaa-ajalla.

Työpaikan saaminen saattaa edellyttää suomen tai ruotsin kielen yleisen kielitutkinnon suorittamista. 

Yleinen kielitutkinto eli YKI on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan toiminnallista kielen osaamista. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Jos vaihdat työpaikkaa

Työpaikan vaihtaminen tarkoittaa uuden työnhakuprosessin käynnistämistä. Kerro työpaikan vaihtamisesta ajoissa vanhassa työpaikassasi ja varaudu uuden työntekijän oleskeluluvan hankintaan. Huolehdi myös siitä, että vanha työnantajasi hoitaa velvollisuutensa ja maksaa sinulle lopputilin.

Voit vaihtaa työpaikkaa vapaasti, jos uusi työsi on samalla ammattialalla ja sinulla on voimassaoleva työntekijän oleskelulupa. Jos haet uutta oleskelulupaa vasta sen jälkeen, kun edellisen lupasi voimassaoloaika on umpeutunut, saat aloittaa työnteon uudelleen vasta saatuasi uuden luvan.

Jos uusi työsi on toisella ammattialalla, sinun on hankittava uutta työtehtävää varten uusi työntekijän oleskelulupa. Voit aloittaa uudessa työpaikassasi vasta, kun työntekijän oleskelulupa kyseiselle ammattialalle on myönnetty.

Hae kansalaisuutta

Jos henkilöllisyytesi on luotettavasti selvitetty ja täytät muut kansalaistamisen edellytykset, voit saada Suomen kansalaisuuden hakemuksesta.

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää suomen tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Jos haluat osoittaa kansalaisuuden saamiseksi edellytetyn kielitaidon valtionhallinnon kielitutkinnolla, ota yhteyttä tutkintosuoritusten vastaanottajaan.

Your Europe logo

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)