Saapuessasi Suomeen

Suomeen saapuessasi varmistu, että olet hoitanut rekisteröinti- ja lupa-asiat kuntoon. Selvitä työsuhdeasiat ja tee työsopimus. Keskity käytännön asioiden järjestämiseen ja tutustu rauhassa uuteen ympäristöösi. Ryhdy opiskelemaan suomen tai ruotsin kieltä.

Sivun sisältö

Hoida tarvittavat rekisteröinnit

Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa Digi- ja väestötietovirastoon.

Jos olet EU:n, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, sinun täytyy rekisteröidä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa, kun olet Suomessa pidempään kuin 3 kuukautta. 

Työnhakuun Suomeen EU/ETA-maasta

Jos olet jonkin muun kuin EU:n, Liechtensteinin, Sveitsin tai Pohjoismaan kansalainen, haithan työntekijän oleskeluluvan ennakkoon kotimaastasi käsin. Jos et, hae sitä nyt Maahanmuuttovirastolta. Rekisteröidy ja tee muuttoilmoitus maistraatissa, jos oleskelet Suomessa vähintään vuoden. 

Tee työsopimus

Tee työnantajasi kanssa työsopimus. Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Harmaan talouden torjumiseksi vaadi aina kirjallinen työsopimus. Mallin löydät työsuojeluviranomaisten sivuilta.

Työsuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksesta. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajasi tulee vähintään noudattaa. Esimerkiksi palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita ei saa alittaa.

Työsopimukseen kirjataan

  • sopimuksen voimassaoloaika
  • työtehtävät
  • palkka
  • työaika
  • sovellettava työehtosopimus
  • vuosiloman määräytyminen
  • mahdollinen koeaika
  • irtisanomisaika ja sen määräytyminen

Avaa pankkitili

Avaa pankkitili, sillä tarvitset sen palkanmaksua varten. Pankkitilin avaamista varten ota mukaasi passi tai muu virallinen henkilötodistus. Henkilötunnus helpottaa asiointia.

Suomessa on lukuisia pankkeja, joista voit valita sinulle sopivan.

Selvitä verotusasiat

Verotuksesi Suomessa määräytyy sen mukaan, miten pitkään työskentelet maassamme. 

  • Jos tulet töihin alle kuudeksi kuukaudeksi, maksat palkastasi 35 %:n suuruisen lähdeveron. 
  • Jos tulet töihin yli kuudeksi kuukaudeksi, maksat palkastasi normaalisti veroa Suomeen.

Tilaa verokortti verotoimistosta. Verokorttia varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Jos työskentelet Suomessa tilapäisesti, voit hakea sitä verotoimistossa samalla kun haet verokorttia. Jos olet töissä yli vuoden, sinun täytyy hakea henkilötunnus maistraatista.

Toimita verokortti työnantajallesi, joka vähentää verokortissasi määrätyn ennakkopidätyksen palkastasi. Harmaan talouden ja pimeän työnteon torjumiseksi tee töitä vain verokortilla ja vaadi työstäsi aina palkkalaskelma.

Jos tulet Suomeen vuokratyöhön, katso verohallinnon sivuilta erillinen ohje.

Muista työturvallisuus

Työpaikkasi ja -ympäristösi turvallisuudesta vastaa työnantajasi. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu työntekijöiden perehdyttäminen oikeisiin työmenetelmiin ja turvallisuusmääräyksiin. Hän on velvollinen myös järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon sekä vakuuttamaan nämä työtapaturmien varalta.

Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. 

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Työsuojeluasioissa voit tarvittaessa ottaa yhteyttä työpaikallasi henkilöstöä edustavaan työsuojeluvaltuutettuun tai työnantajaa edustavaan työsuojelupäällikköön.

Täydennä kielitaitoasi

Suomen tai ruotsin kielen osaaminen on avain sopeutumiseen. Täydennä kielitaitoasi ja käytä kieltä arkisissa tilanteissa kuten asioidessasi kaupassa tai jutellessa kollegasi kanssa. Mitä nopeammin ja rohkeammin aloitat suomen tai ruotsin puhumisen, sitä helpompaa kielen oppiminen on.

Suomen tai ruotsin kieltä voi opiskella monella tapaa. Ota selvää, mikä on sinulle sopiva tapa opiskella ja mistä löytyy sopivia kursseja tai tukeeko työnantajasi opiskelujasi. 

Kursseja järjestävät eri oppilaitokset ja kansalaisopistot. Voit myös hyödyntää internetissä olevia itseopiskelumahdollisuuksia.

Viranomaisasioissa voit pyytää tulkkauspalveluja, mikäli asia liittyy sinua koskevaan viranomaispäätökseen tai tulee vireille viranomaisen aloitteesta.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)