Työsuhteen alussa

Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa, kun aiot solmia työsuhteen. Alla olevan linkin kautta pääset myös suoraan aiheeseen, joka sinua kiinnostaa.

Sivun sisältö

Työsopimuksen tekeminen

Voit tehdä työsopimuksen vapaamuotoisesti – suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suositeltavaa on, että teet sopimuksen aina kirjallisesti.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikainen. Työnantajan aloitteesta työsopimus voidaan sopia määräaikaisena vain, kun siihen on perusteltu syy.

Jos olet ollut työtön työnhakija yhtäjaksoisesti edellisen 12 kuukauden ajan, määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen ei tarvita perusteltua syytä.  

Työnteon keskeiset ehdot

Työnantajan on selvitettävä työntekijälle kirjallisesti työnteon keskeiset ehdot, jos niitä ei ole määritelty kirjallisessa työsopimuksessa.

Selvitys annetaan ensimmäisen palkkakauden aikana tai viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Selvitys pitää tehdä työsuhteissa, jotka ovat voimassa toistaiseksi tai jatkuvat yli kuukauden.

Selvityksessä pitää olla ainakin

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • ajankohta, jolloin työnteko alkaa
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto tai arvio kestosta sekä määräaikaisuuden peruste
 • koeaika
 • paikka, jossa työtä tehdään tai periaatteet, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus, jos alalla on yleissitova työehtosopimus
 • perusteet, joilla palkka ja muut vastikkeet määräytyvät sekä palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • perusteet, joilla vuosiloma määräytyy
 • irtisanomisaika tai peruste, jolla se määräytyy.

Kun kyse on ulkomaantyöstä, joka kestää vähintään kuukauden, selvityksessä pitää olla myös työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Vähimmäispalkat

Suomessa ei ole erillistä minimipalkkalakia. Myöskään työsopimuslaki ei määritä työntekijälle maksettavaa palkkaa, vaan palkat määräytyvät yleensä alakohtaisten työehtosopimusten mukaan.

Koeaika

Kun solmit työsopimusta, voit sopia työnantajan kanssa, että työnteko alkaa koeajalla. Se voi kestää enintään kuusi kuukautta. 

 • Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta ja enintään kuusi kuukautta.
 • Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeajalla kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen. Koeaikanakaan työsopimusta ei saa purkaa syistä, jotka ovat syrjiviä tai epäasiallisia.

Poikkeuksellisesti koeajan voi liittää työsopimukseen myöhemminkin, jos työtehtävät muuttuvat olennaisesti.

Lasten kanssa työskentely

Jos työn luonteeseen kuuluu läheinen vuorovaikutus lasten kanssa, on työhön palkattavan rikostausta selvitettävä laissa säädetyn menettelyn avulla.

Lasten kanssa työskentely (tem.fi) 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)