Työntekijän vapaajärjestelmät

Työntekijänä sinulla on mahdollisuus vapaisiin, jotka on tarkoitettu eri elämäntilanteisiin. Alla olevan linkin kautta pääset myös vierittämättä suoraan aiheeseen, joka sinua kiinnostaa.

Sivun sisältö

Perhevapaat

Sinulla on oikeus saada vapaaksi aika, jolta voit saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Tästä määrää työsopimuslaki.
Äitiysvapaa on 105 arkipäivää.
Isyysvapaa on yhteensä enintään 54 arkipäivää.

  • Isä voi pitää 1–18 arkipäivää vapaata lapsen syntymän jälkeen äitiys- tai vanhempainrahakaudella enintään neljässä jaksossa.
  • Loput isyysrahapäivät voi pitää vanhempainrahakauden jälkeen enintään kahdessa jaksossa.

Lisäksi vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata koko- tai osa-aikaisesti yhteensä enintään 158 arkipäivää.

Hoitovapaa

Työntekijänä sinulla on oikeus kahteen kokoaikaiseen hoitovapaajaksoon, jolloin voit hoitaa alle kolmivuotiasta lasta.

Ottolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu vähintään kaksi vuotta adoptoinnista lähtien. Hoitovapaa kuitenkin päättyy, kun lapsi aloittaa koulun.

Hoitovapaajakso kestää vähintään kuukauden.

Sinulla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata, kun hoidat alle 10-vuotiasta lasta, joka on sairastunut äkillisesti ja asuu samassa taloudessa.  Tilapäistä hoitovapaata voi saada kerrallaan enintään neljä työpäivää. Vastaava oikeus on lapsen niin sanotulla etävanhemmalla.

Sinulla on myös oikeus olla lyhytaikaisesti poissa työstä, jos läsnäolosi on välttämätöntä pakottavan perhesyyn vuoksi. Tällaisia ovat ennalta arvaamattomat syyt, jotka johtuvat perhettä kohdanneesta sairaudesta tai onnettomuudesta.

Ilmoita työnantajalle ajoissa perhevapaista

Kunkin vapaan käytöstä on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin vapaa alkaa.
Ota huomioon seuraavat poikkeukset:

  • Vanhempainvapaasta ottolapsen hoitoon pitää ilmoittaa kaksi kuukautta aiemmin vain, jos se on mahdollista.
  • Jos vapaa kestää enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi aiemmin.
  • Jos kahden kuukauden ilmoitusaikaa ei ole mahdollista noudattaa, koska puoliso menee töihin, sinulla on oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden ilmoitusajalla. Se kuitenkin edellyttää, ettei työnantajalle aiheudu vakavaa haittaa.

Voit perustellusta syystä muuttaa ilmoittamiesi vapaiden ajankohdan, kun ilmoitat siitä työnantajalle kuukautta aiemmin.

Jos työntekijä ja työnantaja eivät toisin sovi, perhevapaan voi keskeyttää tai sen ajankohtaa siirtää ainoastaan perustellusta syystä, jos lapsen hoidon mahdollisuudet muuttuvat.

Ennen kuin ilmoitat vapaista, ennakoi asiat, jotka liittyvät perhevapaiden käyttöön ja niiden jakamiseen.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa

  • edistää työntekijän työssä jaksamista
  • tarjoaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisesta työstä työkokemusta
  • antaa työnantajalle mahdollisuuden saada uutta osaamista työyhteisöön.

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.

Opintovapaa

Opintovapaajärjestelmä parantaa mahdollisuuksiasi kouluttautua ja opiskella, kun toimit työelämässä.

Opiskelun

  • ei tarvitse liittyä työnantajan toimintaan, vaan voit valita vapaasti mitä opiskelet
  • pitää olla julkisen valvonnan alaista joko kotimaassa tai ulkomailla.

Opiskelu voi olla myös ammattiyhdistyskoulutusta.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)