Arvioi osaamistasi ja valmiuttasi työelämään

Pohdi omaa osaamistasi sekä mitä haluat työelämältä. Ota myös selvää, miten taitosi vastaavat työnantajien tarpeita.

Oman osaamisen kartoittaminen

Oman osaamisen kartoittaminen on tärkeä osa työnhakuprosessia. Jaottele työ- ja koulutushistoriasi sekä muu osaamisesi riittävän pieniin osiin. Näin tiedät, mitä olet kerännyt osaamiskoriisi. Sieltä voit poimia jokaiseen hakemaasi työtehtävään ne taidot ja ominaisuudet, jotka parhaiten vastaavat tärkeään työnantajan kysymykseen: Miksi minun pitäisi valita tähän työhön juuri sinut?

Muista, että osaaminen ja resurssit kehittyvät ja muotoutuvat koko elämän ajan. Työssä, opiskellessa ja harrastuksissa olet oppinut hahmottamaan erilaisia tietokokonaisuuksia ja käytäntöjä. Jokaista uutta työpaikkaa hakiessasi kannattaakin miettiä, onko jollekin osa-alueelle tullut jotakin lisää tai oletko kehittänyt osaamistasi eteenpäin.

Tunnista tekniset ja pehmeät taidot

Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi olet kerryttänyt työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja myös kotona tai harrastuksissa. Ammatilliset tietosi ja taitosi sekä henkilökohtaiset ominaisuutesi yhdistyvät erilaisiksi valmiuksiksi.

Ammattialakohtaisten, teknisten yleis- ja erityistaitojen lisäksi tarvitset työelämässä myös pehmeämpiä taitoja

 • Teknistä osaamista on esimerkiksi Excelin käyttö tai tietyn hitsausmenetelmän hallitseminen.
 • Pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi yhteistyötaidot tai organisointikyky.

Tuntemalla omat vahvuutesi ja heikkoutesi, tiedät mitä töitä sinun kannattaa hakea, vaikka et täyttäisikään kaikkia työnantajan listaamia ja toivomia ominaisuuksia.

Millaisia yleisiä työelämävalmiuksia työnantajat arvostavat?

Keskuskauppakamari on tehnyt selvityksen, millaista osaamista yritykset tarvitsevat. Vastaajien mielestä tärkeimpiin yleisosaamisen alueisiin kuuluvat työtekijän aloitekyky ja ongelmanratkaisutaidot pohjakoulutuksesta riippumatta.

Ammatillisen koulutuksen tehtävissä korostuvat

 • aloitteellisuus
 • asiakaspalvelutaidot
 • tiimityöskentelytaidot.

Ammattikorkeakoulusta valmistuvilta odotetaan

 • aloitekykyä
 • ongelmanratkaisutaitoja  
 • asiakaspalveluun liittyviä taitoja.

Yliopistokoulutettujen kohdalla korostuvat eniten

 • esimiestaidot
 • liiketoimintaosaaminen
 • ongelmanratkaisutaidot.

Asiat, jotka osaat ja joista työnantaja on kiinnostunut, ovat ne varsinaiset osaamiset, jotka on hyvä lisätä hakemukseen ja joita ensisijaisesti markkinoit työnantajalle. Mitä paremmin tunnet työnantajan ja työnantajan tarpeet, sitä paremmin osaat valikoida ne osaamisesi, joita työnantaja työntekijältä etsii.

Jos työkokemusta ei ole

Työkokemuksen puuttuminen vaikeuttaa työnhakua, mutta siltikin työnhaun eri vaiheissa kannattaa tuoda rohkeasti esiin osaamistasi, vaikkei se perustuisikaan työkokemukseen. Esimerkiksi harrastusten kautta on mahdollista kerryttää osaamista ja eri taitoja.

Osaaminen ja työkokemus ovat kaksi eri asiaa. Kuka tahansa voi esimerkiksi opetella käyttämään haettavan työtehtävän kannalta tärkeää järjestelmää itsenäisesti. Siksi omia työelämätaitoja kannattaa miettiä huolellisesti ennen työhakemuksen ja ansioluettelon tekemistä.

Jos työpaikkailmoituksessa on yhteystiedot, soita rohkeasti työnantajalle. Henkilökohtainen kontakti voi parantaa mahdollisuuksiasi ja nimesi jää työnantajan mieleen.