Miten työnantajat etsivät uusia työntekijöitä?

Työnantaja valitsee usein itselleen helpoimman ja turvallisimman tavan etsiä työntekijää. Työnantajat käyttävät rekrytoinnissa hyödyksi myös omia verkostojaan, joiden kautta he voivat saada tietoa sopivista työntekijäehdokkaista. Huomattava osa uusista työpaikoista onkin niin sanottuja piilotyöpaikkoja ja ne täytetään ilman julkista hakua.

Yritykset ovat rekrytoineet viime vuosina eniten seuraavilla tavoilla

  • suorat kontaktit entisiin työntekijöihin
  • suorat kontaktit henkilöihin, jotka ovat aikaisemmin hakeneet töitä yrityksestä
  • ilmoitus avoimesta työtehtävästä vain omalle henkilökunnalle.

Tutki rekrytoinnin eri väyliä

TE-palvelujen työnvälityksen avulla täytetään erityisesti terveys- ja sosiaalialan sekä julkisten palvelujen työpaikkoja. Julkisen ja liike-elämän palveluja tarjoavat yritykset käyttävät rekrytoinnissa usein omia verkkosivujaan ja yhä useammin sopivan työntekijän etsiminen annetaan toiselle yritykselle tehtäväksi.

Tarvitsevatko työnantajat ammattitaitoasi?

Suomalaiset arvostavat hyvää koulutusta – tätä mieltä ovat myös työnantajat. Tärkein syy, miksi työnantajat eivät ole löytäneet sopivia työntekijöitä, on hakijoiden puutteellinen koulutus tai erityisosaaminen, jota nykyisin tarvitaan monissa eri alojen työtehtävissä.

Mielenkiintoiseen työpaikkaan voit päästä myös koulutuksen tai työkokeilun kautta

TE-toimiston avulla päivität puuttuvia tai vanhentuneita tietoja ja taitoja. TE-toimistot järjestävät työvoimakoulutuksia myös suoraan yritysten tarpeisiin. TE-toimisto ja työnantajat toteuttavat yhteistyössä mm. rekrykoulutuksia, jonka suoritettuasi sinulla on entistä parempi mahdollisuus työllistyä.

Aikuisena opiskelu kannattaa

  • Koulutus auttaa saamaan uusia tehtäviä työpaikalla tai löytämään uuden työpaikan.
  • Ammatillinen koulutus vaikuttaa myös palkkatasoon: koulutus auttaa siirtymään vaativampiin ja korkeampipalkkaisiin tehtäviin.

Ota tarkemmin selvää eri koulutus- ja työkokeilumahdollisuuksista omasta TE-toimistostasi.

Palkkatuki lisää mahdollisuuksiasi työllistyä

Voit lisätä omaa ammattitaitoasi myös palkkatuetussa työssä. TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkatukea, joka auttaa työllistämään työttömän työnhakijan. Ennen tuen myöntämistä TE-toimisto arvioi, edistääkö tuki työllistymistä.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet asiakkaana työllisyyden kuntakokeilussa, kotikuntasi arvioi, edistääkö palkkatuki sinun työllistymistäsi. Kotikuntasi voi myöntää työnantajalle palkkatukea, joka auttaa työllistämään työttömän työnhakijan.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana