Työhakemus ja CV

Hyvä työpaikkahakemus ja CV on aina räätälöity juuri työtehtävään, joka on avoinna. Pyri erottautumaan eduksesi. Alta löydät vinkkejä työhakemuksen ja CV:n tekemiseen.

Kiinnitä työnantajan huomio ensisijaisesti osaamiseesi

Työhakemuksessasi kerrot, miten täytät hakuilmoituksessa mainitut työtehtävän valintakriteerit. Kerro myös muista vahvuuksistasi, jos niistä on hyötyä hakemassasi työssä. 

Jos haet muuta kuin täsmälleen oman alasi työtehtäviä, sinun on arvioitava, miten osaamisesi soveltuu juuri hakemaasi työpaikkaan.

Pitkiä poissaoloja työelämästä ei kannata selvittää hakemuksessa. Kerro neutraalisti vaikeistakin asioista.

Tavoitteena houkutteleva ja muista erottuva hakemus

Pyri erottautumaan, sillä hyvä hakemus on portti työhaastatteluun. Erottuminen on helppoa, mutta edukseen erottuminen on vaikeaa.

Hakemusten tyyli voi vaihdella aloittain ja niiden lukijoillakin on erilaisia mieltymyksiä. Voit kirjoittaa luovasti oman näköisesi hakemuksen, kunhan se ei poikkea liikaa yleisistä asiakirjastandardeista. Työnantaja saattaa olla tottunut löytämään tietyt asiat tietyiltä paikoilta. Tärkeää on, että se on helposti luettavaa ja lukijasta houkutteleva.

Varmin muoto hyvälle hakemukselle on yksisivuinen hakukirje sekä riittävän tarkka, enintään kaksisivuinen ansioluettelo.

Hyvä hakemus on

 • visuaalisesti houkutteleva
 • selkeä ja virheetön
 • ymmärrettävä ensi lukemisella – siitä selviää, täytätkö työtehtävän ammatilliset vaatimukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Jos lähetät hakemuksen ja ansioluettelon sähköpostin liitteenä, kirjoita sähköpostiviestiisi saate, johon kirjoitat tervehdyksesi ja yhteystietosi sekä halutessasi osaamisestasi lyhyesti muutamalla rivillä.

Luettele ansiosi CV:ssä

Myös CV kannattaa kohdentaa erikseen jokaista hakemaasi paikkaa ajatellen. Varmistu, ettei CV:hen jää kirjoitusvirheitä ja toimita se pyydetyssä muodossa, esim. pdf-tiedostona.

Ansioluettelosta tulisi löytyä ainakin

 • Työkokemuksesi uusimmasta alkaen. Jos sinulla on jo paljon kokemusta, vain uusimmat ja oleellisimmat riittävät.
 • Koulutushistoria uusimmasta alkaen.
 • Osaaminen ja taidot, kuten kielitaito ja ohjelmistot
 • Yhteystietosi
 • Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot 
 • Nykyään on yleistä lisätä CV:n alkuun myös muutaman lauseen tiivistelmä osaamisestasi
 • On myös asioita, joita CV:ssä ei tarvitse mainita. Sinun ei tarvitse kertoa asioita, joilla ei saa olla merkitystä valintaan, kuten sukupuolta, siviilisäätyä tai syntymäaikaa.

Erilaisia CV-malleja löydät netistä sekä valmiina asiakirjaohjelmista.

Kaipaako ansioluettelosi uutta ilmettä?

Sinun kannattaa tutustua myös visuaalisen CV:n tekemiseen. Visuaalisella CV:llä tarkoitetaan ansioluetteloa, jossa on käytetty graafeja, värejä tai muutoin visuaalisesti näyttäviä ominaisuuksia. Visuaalinen CV tai työhakemus voivat auttaa sinua erottautumaan muista hakijoista

Mallihakemus ilmoitettuun, avoimeen paikkaan

Mallihakemuksemme avulla jäsennät ja kerrot osaamisestasi ja taidoistasi helposti. Hakukirjeen

 • aloituksessa lähestyt aihetta
 • keskiosassa kerrot osaamisestasi ja taidoistasi
 • lopuksi toivotaan henkilökohtaista tapaamista.

Mallihakemus piilotyöpaikkaan – avoin hakemus

Avoimella hakemuksella tai markkinointikirjeellä haet työtehtäviä, joita ei ole ilmoitettu julkisesti. Kiinnitä huomiota osaamisesi rajaamiseen – älä maalaa liian leveällä pensselillä.

 • Pyri tuomaan esille osaamisesi vain niihin tehtäviin, joita olet hakemassa.
 • Mieti valmiiksi, mitä tehtäviä haluat tehdä.
 • Pohdi, millaisiin työnantajan tarpeisiin pystyt vastaamaan.

Sähköpostiviestinä kirjoitettu hakemus

Hakemuksen voi kirjoittaa myös sähköpostin viestikenttään. Mieti sähköpostiviesti yhtä huolellisesti kuin jos tekisit perinteisen hakemuksen. Voit hyödyntää perinteisen hakemuksen mallia.

Kirjoita otsikkoriviin Hakemus ja haettavan tehtävän nimi.

 • Aloita tervehdyksellä.
 • Kirjeen muotoon kirjoitettu hakemus voi olla tyyliltään perinteistä hakemusta kertovampi ja poiketa asiakirjastandardista.
 • Liitä mukaan CV ja kerro ennen lopputervehdystä, että CV on hakemuksen liitteenä.
 • Päätä kirje lopputervehdykseen ja yhteydenottotietoihin.

Työnantajan verkkopalvelussa tehty hakemus

Verkkopalvelujen sähköisissä hakemuksissa on omat erityispiirteensä. Rekrytoija voi tehdä niihin sanahakuja, joten etsi ilmoituksesta tehtävän luonnetta ja hakijan ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Hyödynnä hakemuksessasi näitä avainsanoja, mutta huomioi myös erityisosaamisesi.

Kun teet hakemuksen

 • lue täyttöohjeet
 • kirjoita avoimiin kohtiin tarkoitettu teksti valmiiksi ja kopioi se sähköiseen hakemukseen
 • tulosta hakemus itsellesi
 • päivitä sitä myöhemmin säännöllisesti, jos kyseessä on avoin hakemus.

Kerro osaamisestasi videolla

Video-CV on hyvä väline työnhaussa. Sen avulla voi antaa monipuolisemman kuvan itsestään kuin perinteisellä CV:llä.  Lyhyt, 1–3 minuutin mittainen video ladataan ilmaiseen videopalveluun ja lähetetään linkkinä työnantajalle. Esittely kannattaa opetella tekemään luontevasti ilman paperin lukemista. Videota voit hyödyntää myös silloin, kun kirjoittaminen ei ole vahvuutesi, mutta esiintyminen on sinulle luontaista.

Voit esimerkiksi

 • kuvailla erityistaitojasi
 • kertoa luonteestasi tai vahvuuksistasi
 • antaa näytteen kielitaidostasi.

Kokoa parhaat työsi portfolioksi

Portfolio on kokoelma parhaista ja tärkeimmistä töistä tai saavutuksista. Sen tavoitteena on antaa lisäarvoa työnhakuun. Portfolion voi koota eri tavoin. Se voi olla kotisivu, kansio, salkku, näytetyö, suunnitelma tai piirros, valokuvakokoelma, muistitikku, dvd tai linkki pilvipalveluun.

Luovilla suunnittelualoilla näkee paljon portfolioita, mutta ne toimivat monilla muillakin aloilla. Esimerkiksi kokin portfoliossa voisi olla itse kehitettyjä reseptejä, valokuvia annoksista ja asiakaspalautteita.

Jokaista työnhakukertaa varten on hyvä koota uusi portfolio. Älä tee portfoliosta kuitenkaan liian laajaa.

Portfolio voi sisältää

 • todistuksia, suosituksia ja arviointeja
 • näytteitä erilaisista työtehtävistä, esimerkiksi esitteinä, julisteina, käsiohjelmina tai lehtiartikkeleina
 • mitä tahansa, mikä auttaa sinua saamaan työpaikan.

Voit lähettää portfolion työnantajalle tai ottaa sen mukaan työhaastatteluun ja esitellä siellä. Voit myös laittaa linkin portfolioon, jos se löytyy netistä.