Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka.

Nuorisotakuu mm. edistää sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja estää syrjäytymistä.

Tee työllistymissuunnitelma TE-toimistossa

Jos olet alle 25-vuotias nuori tai 25–29-vuotias vastavalmistunut ja olet työnhakijana TE-toimistossa, teet yhteistyössä toimiston kanssa työllistymissuunnitelman. Siihen sisältyy palveluja, jotka edistävät työllistymistä.

Ennen kolmen kuukauden työttömyyttä TE-toimisto tarjoaa esimerkiksi:

  • työtä
  • koulutusta
  • työkokeilua
  • työnhakuvalmennusta
  • starttirahaa
  • palkkatuettua työtä
  • ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja.

Jos työttömyys pitkittyy, TE-toimisto tarjoaa palveluja aktiivisesti koko työttömyyden ajan.

Työllistymissuunnitelman tekeminen

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, laadit työllistymissuunnitelman kotikuntasi kanssa ja kotikuntasi ohjaa sinut sinulle sopiviin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Hae aktiivisesti koulutukseen

Nuorisotakuu edellyttää myös nuoren omaa aktiivisuutta. Sinulla on esimerkiksi velvollisuus hakea tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen keväällä, vaikka olet työkokeilussa tai käytät muuta palvelua. Muuten voi seurauksena olla työttömyysturvalain mukainen sanktio.

Ketä nuorisotakuu koskee

Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita ja viimeisen 12 kuukauden aikana valmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat TE-toimistossa työnhakijoina.

Nuorisotakuu koskee nuoria riippumatta siitä, onko ammatillinen koulutus suoritettu vai ei. Nuorisotakuu toteutuu myös, jos nuori ohjataan muuhun kuin julkiseen työvoimapalveluun, mistä on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Tarvittaessa nuori voidaan ohjata esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lisätietoja saat TE-toimistoista sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeesta nuorisotakuusta.