Hae koulutukseen - turvaat myös työttömyysetuutesi

Työttömänä työnhakijana tehtäväsi on hakea työhön tai koulutukseen. Siksi saat työttömyysetuutta, työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa.

Oletko alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia? Jotta saat työttömyysetuutta, hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.

  • Haettavan koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja.
  • Voit hakea kahta nuorille tarkoitettua lukiopaikkaa, jos olet suorittanut vain peruskoulun oppimäärän. Lukio-opintojen laajuus on oltava vähintään 150 opintopistettä.
  • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia.

Menetät oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta 1.9. lukien, jos:

  • jätät ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen
  • omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen
  • kieltäydyt koulutuksesta.

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työmarkkinatukeen keskeyttämisestä alkaen.

Jos olet nuori ja haet työttömyyspäivärahaa, sinulla on myös velvollisuus hakea koulutukseen, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia. Aiemmin velvollisuus on ollut vain nuorilla, jotka saavat työmarkkinatukea. Nyt oikeutta työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen määrittävät samat säännökset.

Voit saada työmarkkinatukea, jos:

  • tulet ensi kertaa työmarkkinoille
  • olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

Tukea voi saada vain Suomessa asuva työnhakija. Oikeus tukeen alkaa aikaisintaan päivästä, jolloin ilmoittaudut TE-toimistoon.