Työllisty palkkatuella

Mikä palkkatuki on?

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Kenelle palkkatuki on tarkoitettu

Paljonko palkkatukea voi saada?

Tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi. Prosentti riippuu siitä, kuinka pitkään olet ollut työttömänä.

Palkkatuen kesto ja ehdot

Miten voin saada palkkatukea työhön?

  • Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi (tai työttömyytesi jatkuu ja palvelutarpeesi arvioidaan uudelleen) keskustele TE-toimiston kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea. Sovi, että se kirjataan suunnitelmaasi.
  • Ota yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja hae avoimiin työpaikkoihin. Muista mainita työnantajalle, että palkkaamiseesi on mahdollista saada palkkatukea.
  • Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa jättämään palkkatukihakemus työnantajan Oma asioinnissa tai paperilla hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista.

Työsuhteesi voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle. TE-toimisto voi tehdä sinulle myös tarjouksen palkkatuettuun työpaikkaan.

Jos tarvitset työnhakusi tueksi työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta, sinun on mahdollista saada palkkatukikortti. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Voit myös tulostaa Oma asioinnista työllistymissuunnitelmasi, joka toimii ”palkkatukikorttina.”

Millä ehdoin palkkatukea myönnetään?

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos  

  • se auttaa työllistymistäsi  
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
  • olet työtön työnhakija
  • työnhakusi on voimassa
  • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
  • TE--toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, keskustele mahdollisuudestasi palkkatukeen kotikuntasi kanssa. Palkkatukimahdollisuus kirjataan suunnitelmaasi, jos kotikuntasi arvioi, että tarvitset palkkatukea työllistymiseen.Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro työnantajalle, että olet kuntakokeilun asiakas kotikunnassasi. Työnantaja tarvitsee tiedon tehdessään palkkatukihakemuksen, koska päätöksen palkkatuen myöntämisestä tekee kotikuntasi.

Jos kuitenkin olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää silloin TE-toimisto.
Palkkatukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työn alkamista eikä palkkatukityötä saa aloittaa ennen myönteistä palkkatukipäätöstä.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Palkkatuki työnantajan näkökulmasta

Työllistä palkkatuella