Vamman tai sairauden vaikutus työllistymiseen

Kun vamma tai sairaus on osa elämääsi, saatat tarvita työhösi muutoksia tai erityisiä järjestelyjä. TE-toimisto auttaa, kun tarvitset tietoa mahdollisuuksista saada työtä ja säilyttää työpaikkasi vammasta tai sairaudesta huolimatta. 

Käänny TE-toimiston puoleen, kun mietit seuraavia asioita

  • Millainen työ tai koulutus minulle sopii?
  • Voinko jatkaa työssäni vai pitäisikö harkita ammatin vaihtoa?
  • Mikä on minulle oikea kuntoutustaho?

Vamma tai sairaus ei usein vaikuta lainkaan työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostuksen ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset.

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat

  • oikein valittu työ
  • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti
  • riittävä osaaminen
  • TE-toimiston tuki työllistymiseen

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi, kun haluat selvittää vamman tai sairauden vaikutuksen työllistymiseesi. Kotikuntasi tekee arvion työ- ja toimintakyvystäsi ja sen vaikutuksista tarjottaviin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kotikuntasi kertoo sinulle myös kuntoutusmahdollisuuksista.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Työnantaja voi saada järjestelytukea muutoksiin työpaikalla

Työpaikan saanti tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Ennen kuin solmit työsuhteen, keskustele TE-toimiston asiantuntijan kanssa, voiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea. Jos sinulla jo on työpaikka, näistä muutostarpeista kannattaa keskustella työterveyshuollossa.

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa työtä ja työolosuhteita kohtuullisesti, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa. Työolosuhteiden järjestelytuella voi myös auttaa työssä olevia pysymään työssä. Tuen hakee työnantaja.

Selvitä terveydentilasi ja omat tarpeesi

Selvitä ja päivitä terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia.

  • Jos sinulla on työpaikka, työnantajasi on järjestänyt työterveyshuollon
  • Jos opiskelet, käytössäsi on opiskelijaterveydenhuolto
  • Jos olet työtön, voit hakeutua kuntasi järjestämään erityiseen työttömien terveystarkastukseen

TE-toimisto voi tarvittaessa ohjata sinut kunnan terveyspalveluihin. Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Työttömien työ- ja toimintakykyä täytyy arvioida työttömyyden eri vaiheissa perusterveydenhuollossa ja tarpeen vaatiessa erikoissairaanhoidossa.

Kuntoutus parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä

Vammasta tai sairaudesta johtuva erityinen palvelutarve voidaan ottaa huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. TE-palvelujen lisäksi saatat tarvita myös muuta tukea, jotta pääset työelämään, voit pysyä työssä tai työllistyä.

Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kela järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Siihen pääsy edellyttää, että määrätyt vaatimukset täyttyvät. Laitokset myös turvaavat toimeentulon ajalta, jolloin ne järjestävät tai korvaavat ammatillista kuntoutusta.

Jos arvelet, että olet oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, on tärkeää selvittää oikea taho, joka siitä vastaa. Jos olet työssä, ota yhteyttä työterveyshuoltoosi. Voit keskustella kuntoutusmahdollisuuksista myös hoitavan lääkärisi kanssa. TE-toimiston virkailija auttaa myös selvittämään mahdollisuuksia kuntoutukseen.

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle

TE-toimiston asiakas voi pyytää TE-toimistosta todistuksen suurtyönantajalle siitä, että hänet on merkitty TE-toimiston asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Työntekijä toimittaa itse TE-toimistosta saadun todistuksen työnantajalle.

Jos työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan. Eläkeasioissa työnantajan koon ratkaisee toteutunut palkkasumma. Suurtyönantajalla palkkasumma on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.