Uutisia 2020

null Britannian kansalaisilla asiointiohje TE-toimistossa ja työnhakijaksi ilmoittautumisessa muuttuu 1.1.2021

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (UK) ja EU:n välinen erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Samalla alkoi siirtymäkausi, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Siirtymäkaudella tarkoitetaan sitä, että kaikki Ison-Britannian kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka joko asuvat jo Suomessa tai muuttavat Suomeen 31.12.2020 mennessä, ja rekisteröivät oleskelunsa, saavat oleskella Suomessa samoilla säännöillä kuin EU-jäsenyyden aikana. Jos Ison-Britannian kansalaiset haluavat jatkaa oleskelua Suomessa, heidän tulee vaihtaa EU-rekisteröinti erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta tai erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta voi hakea 1.10.2020-30.9.2021.

Iso-Britannian kansalaiset ovat 1.1.2021 alkaen kolmannen maan kansalaisten asemassa, ellei heihin sovelleta erosopimusta. TE-toimisto tarkastaa 1.1.2021 alkaen, kuuluuko Iso-Britannian kansalainen erosopimuksen soveltamisalaan tai onko hänellä muu laillinen peruste oleskella Suomessa, jotta työnhakijaksi rekisteröintiä koskevat edellytykset voidaan ratkaista.

Tämä koskee sekä vanhoja että uusia asiakkaita. Jos asiakkaalla ei ole laillista perustetta oleskella ja työskennellä Suomessa, pitää hänen työnhakunsa päättää takautuvasti siihen päivään, kun oikeus on lakannut. Työnhaku katkaistaan myös, jos henkilö saa erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta koskevaan hakemukseensa lainvoimaisen kielteisen päätöksen.

Työnhakijan pitää varautua esittämään 1.1.2021 alkaen TE-toimistolle todistus siitä, että hän on hakenut tai saanut jonkin seuraavista: 

  • EU-rekisteröintitodistus,
  • pysyvä EU-kansalaisen/perheenjäsenen oleskeluoikeus tai
  • erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus (myös pysyvä oleskeluoikeus)

TE-toimisto tarkastaa 1.1.2021 alkaen asioinnin yhteydessä kaikilta Iso-Britannian kansalaisilta todistuksen oikeudesta työnhakuun ja tarvittaessa katkaisee työnhaun takautuvasti.