Uutisia 2020

null Hallitus esittää: TE-toimistot voisivat tarjota väliaikaisesti myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot voisivat hankkia ja tarjota korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena tietyin edellytyksin 1.1.2021–30.6.2022 välisenä aikana. 

Esityksen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus erityisesti kasvavilla toimialoilla sekä samalla huomioida koronapandemian työmarkkinoille tuomat muutokset.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia väliaikaisesti siten, että työvoimakoulutuksena voitaisiin hankkia nykyisen lisäksi

  • korkeakoulututkintoon johtavia opintoja keskeytyneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamiseksi,
  • saman alan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilölle, jolla on opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto,
  • uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilöasiakkaalle, joka on jo suorittanut korkeakoulututkinnon, jos henkilö voidaan aikaisemman tutkintonsa perusteella hyväksyä sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien kelpoisuuden korkeakoulu on määritellyt erikseen, ja jos tutkinnon suorittamisen arvioidaan kestävän enintään 24 kuukautta.

Opiskelijaksi valitseminen edellyttäisi muun työvoimakoulutuksen tavoin, että henkilö soveltuu koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään ja että hänellä on TE-toimiston toteama koulutustarve. Kun työvoimakoulutuksena hankittaisiin korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, TE-toimisto vastaisi opiskelijoiden valitsemisesta ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu päättäisi opiskelijaksi ottamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja se olisi voimassa kesäkuun 2022 loppuun. Lakia sovellettaisiin ehdotuksessa tarkoitettuihin opintoihin, jotka alkavat viimeistään 30.6.2022 ja päättyvät viimeistään 30.6.2024.

Lue lisää:

Hallitus esittää väliaikaisia muutoksia työvoimakoulutukseen – TE-toimistot voisivat tarjota myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja (TEM-tiedote 29.10.2020)