Uutisia 2020

null Henkilötietojen suojaaminen TE-palveluissa

TE-palvelujen henkilötietoja sisältävät palvelut tuotetaan noudattamalla tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita ja käytänteitä. 

Mahdollisia riskejä, tietosuoja- ja tietoturvaohjeistuksen tasoja sekä henkilötietojen suojausta arvioidaan säännöllisesti. Ohjelmistojen mahdollisia haavoittuvuuksia seurataan jatkuvasti ja kriittiset ohjelmistokorjaukset toteutetaan välittömästi.

 Henkilöstö koulutetaan asiakastietojen käsittelyyn sekä tietoturvalliseen työskentelemiseen. Suojatoimien toimivuutta testataan auditoinneilla.

 Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely TE-toimiston tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa

Mikäli havaitset palvelujen tietojärjestelmässä toimintavirheitä tai tietoturvapuutteita, voit ilmoittaa niistä palautelomakkeella.

Palaute te-palveluille