Uutisia 2020

null KEHA-keskus ja ELY-keskus alkavat käyttää tulorekisterin etuustietoja 1.1.2021 alkaen

KEHA-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) ja Uudenmaan ELY-keskus (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) hyödyntävät tulorekisterin eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 alkaen. Tulorekisterin tulotietoja KEHA- ja ELY-keskus ovat käyttäneet 1.1.2020 alkaen.

Tulorekisteristä saatavia tulo- ja etuustietoja hyödynnetään palkkatuen ja starttirahan maksatuksessa sekä palkkaturvan käsittelyssä. KEHA-keskus hoitaa lähes kaikki ELY-keskusten ja TE-toimistojen tekemien sopimusten tai valtionavustuspäätösten maksatukset. Palkkaturva-asiat käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa keskitetysti koko Suomen osalta.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta, josta lähtien maksetut palkat on ilmoitettu tulorekisteriin. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

 Lue lisää Tulorekisteristä (vero.fi)

Tulorekisterin palkka- ja etuustiedot sujuvoittavat palkkatuki- ja starttirahahakemusten käsittelyä

KEHA-keskuksen maksatuspäätökset perustuvat tulorekisteristä saataviin ajantasaisiin tulo- ja myöhemmin etuustietoihin. Tulorekisterin palkka- ja etuustietojen hyödyntäminen sujuvoittaa palkkatuen ja starttirahan maksatusta muun muassa vähentämällä jälkiselvitysten määrää. Myös ELY-keskuksen palkkaturvahakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa hyödynnetään tulorekisterin tietoja.

Palkkatuen ja starttirahan maksatushakemuslomakkeiden täydentyminen etuustiedoilla TE-palvelujen Oma asiointi -palvelussa alkaa 17.1.2021. Maksatuksen hakijan tulee kuitenkin tarkistaa tulorekisteristä maksatushakemukselle siirtyneet tiedot ja tarvittaessa täydentää niitä, sillä rekisterin tiedot eivät vielä ole kaikilta osin täysin kattavia.

Maksatuksen hakemisesta ohjeistetaan tarkemmin KEHA-keskuksen sivuilla

 Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen, pdf (keha-keskus,fi)

 Ohje starttirahamaksatuksen hakemiseen, pdf (keha-keskus.fi)

Maksatukseen liittyvät tiedustelut

  • palkkatuki.keha@ely-keskus.fi
  • starttiraha.keha@ely-keskus.fi

Palkkaturvaan liittyvät tiedustelut

  • palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi  
  • puhelinpalvelu 0295 020 020

Lisätietoa palkkaturvan hakemisesta saat ELY-keskus.fi -verkkopalvelusta. Suosittelemme asioimaan sähköisesti.
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500 neuvoo palkkatuen ja starttirahan sähköisessä asioinnissa.

 Palkkaturva (ely-keskus.fi)