Uutisia 2020

null Maakuntajaon muutokset vaikuttavat TE-toimistojen toimintaan

Valtioneuvoston päätöksen mukaiset maakuntajaon muutokset 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat:

  • Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savosta Pohjois-Karjalan maakuntaan
  • Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savosta Pohjois-Savon maakuntaan
  • Iitin kunta siirtyy Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen maakuntaan
  • Kuhmoisten kunta siirtyy Keski-Suomesta Pirkanmaan maakuntaan
  • Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan

TE-toimistot ryhtyvät muutoksista johtuviin tarpeellisiin ennakoiviin toimenpiteisiin. Siirtyvissä kunnissa asuvien henkilöasiakkaiden ja niihin sijoittuneiden yritysasiakkaiden asiakkuuksien sekä vireillä olevien hallintoasioiden siirtymisestä toiseen TE-toimistoon tullaan ilmoittamaan asiakkaille kirjeitse sekä Oma asiointi -palvelun kautta.

Keskeneräisten asioiden ja asiakkuuksien siirtäminen ja asioiden hoito uuden maakuntajaon mukaisesti voi alkaa varsinaisesti vasta 1.1.2021. Tuolloin vireillä olevat hallinto- ja muut asiat sekä asiakkuudet siirtyvät, jos toimivalta niissä määräytyy lain mukaan asiakkaan koti- tai sijoittumiskunnan perusteella.

ELY-keskukset tekevät tarvittaessa päätöksen alaisensa TE-toimiston toimialueen muuttumisesta maakuntajaon mukaisesti, ellei TE-toimiston toimialuetta ole jo aiemmalla päätöksellä sidottu maakuntajakolain mukaiseen maakunnan alueeseen. Näin kaikkien TE-toimistojen toimialueet perustuvat 1.1.2021 alkaen maakuntiin, joten niiden toimialueet muuttuvat valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Lue lisää: