Uutisia 2020

null Uusi TE-palvelustrategia julkaistu

16.12.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö ja TE-hallinto ovat yhdessä valmistelleet muutosvaiheen TE-palvelustrategian, jossa linjataan lähivuosien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden painopisteistä. Strategian keskiössä ovat yksilöllisen palvelun varmistaminen ja työnantajalähtöinen rekrytointipalvelu. Lisäksi strategiassa painotetaan strategista kumppanuutta ja digitalisaatiota.

TE-palvelustrategian linjaukset

  • Vahvistetaan työnhaun alkua ja yksilöllisen palvelun tarjoamista
  • Yhdistetään työnantaja- ja työnvälityspalvelut rekrytointipalveluiksi
  • Tuetaan pk-yrityksiä rekrytoinnissa, niiden muutostilanteissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa
  • Panostetaan aloittavaan yrittäjyyteen
  • Panostetaan vaikuttavaan ja monialaiseen palveluvalikoimaan
  • Uudistetaan TE-toimistojen palvelurakenne ja luodaan monikanavainen palvelumalli
  • Osaava ja arvostettu henkilöstö merkittävänä voimavarana
  • Tiedolla johtaminen keskeisenä osana palvelujärjestelmän kehittämistä
  • Strategia koskee valtion, TE-toimistojen, TE-Asiakaspalvelukeskuksen ja osin ELY-keskusten tuottamia TE-palveluja.

Palvelustrategian valmistelussa huomioitiin parhaillaan käynnissä olevat useat TE-hallinnon rakenteisiin ja toiminnan organisointiin vaikuttavat uudistukset, kuten työllisyyden kuntakokeilut, pohjoismainen työvoimapalvelumalli, pysyvän palvelurakenteen valmistelu, jatkuvan oppimisen palveluorganisaation uudistaminen sekä monialaisten palveluiden laajentuminen.

Lue lisää