null Hallitus esittää, että yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi marraskuun loppuun

Autokorjaamo.

Nykyisin yrittäjät voivat saada syyskuun loppuun asti työmarkkinatukea koronapandemian vaikutusten takia. Hallitus antoi 9.9.2021 eduskunnalle esityksen väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta ja esittää, että oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi samoin edellytyksin 30.11.2021 asti.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että koronapandemiasta johtuen yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa.

Lue lisää:

Hallituksen esitys: Yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuu marraskuun loppuun, 9.9.2021 (tem.fi)