null Kuntouttavaan työtoimintaan muutoksia 1.1.2021 alkaen

Kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin on tehty muutoksia, joilla halutaan vahvistaa asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. 

Muutosten tarkoitus on varmistaa, että kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuvat ne pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat sosiaalihuollon tukea osana palveluprosessiaan. Lain mukaan aina ensin on selvitettävä mahdollisuus tarjota henkilölle työtä tai TE-palveluita. Vasta jos henkilö ei työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi osallistua TE-palveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden, mikä ei muutu uudistuksessa.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään jatkossa laissa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Säännöksessä edellytetään, että palveluun sisältyy aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja tuottamisesta säädetään nykyistä tarkemmin.

Uutta on myös se, että aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on kirjattava asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä toiminnan tavoite.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Aktivointisuunnitelmat tai monialaiset työllistymissuunnitelmat on päivitettävä muuttuneiden säännösten mukaisiksi 31.3.2021 mennessä.

Lisätietoja

Kuntainfo: Kuntouttavaan työtoimintaan muutoksia 1.1.2021 alkaen (STM-tiedote 18.11.2020)

Kuntouttava työtoiminta – kunta tukee työllistymistäsi