Työllistymissuunnitelma

Työllistymissuunnitelman on tarkoitus antaa sinulle itsellesi sekä TE-toimistolle selkeä kuva tilanteestasi, tavoitteistasi sekä mahdollisista työnhaun rajoitteista. Suunnitelmaan kirjataan myös aina vähintään yksi tehtävä, jolla on määräaika.

Suunnitelmassa sovitaan työnhakusi tavoitteista, siitä miten edistät itse työllistymistäsi, mitä palveluja tarvitset ja miten asioit jatkossa TE-toimiston kanssa.

Löydät suunnitelman Oma asiointi -palvelusta. Suunnitelman tehtävien toteutumisesta määräaikoihin mennessä tulee ilmoittaa ensisijaisesti Oma asiointi -palvelussa. 

Jos et suorita suunnitelmassa sovittua tehtävää ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä määräaikaan mennessä, tämä saattaa johtaa korvauksettomaan määräaikaan.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet kuntakokeilun asiakas, laadit työllistymissuunnitelman kotikuntasi asiantuntijan kanssa. Käytössäsi on Oma asiointi -palvelu, jonka kautta sinun tulee ilmoittaa määräajassa työllistymissuunnitelmassa sovittujen tehtävien toteuttamisesta. Jos et pysty ilmoittamaan Oma asioinnin kautta, voit ilmoittaa tehtävien toteuttamisesta myös suoraan omalle kotikuntasi asiantuntijalle tai henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Milloin suunnitelma laaditaan?

Työttömyytesi aikana kontaktoimme sinut kolmen kuukauden välein. Tässä yhteydessä suunnitelmasi päivitetään. TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun esimerkiksi kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Työnhakusi alkaessa tai muutoin niin arvioidessamme sinulle saatetaan myös avata mahdollisuus laatia itse suunnitelmaehdotus.

Erilaiset suunnitelmat

Tilanteesi mukaan suunnitelma on

  • työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa
  • aktivointisuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan kanssa
  • kotoutumissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Miten suunnitelma tehdään? 

Suunnitelma työnhakusi tueksi voidaan tehdä verkossa tai TE-toimistossa. 

Verkossa suunnitelman tekoon on kaksi tapaa.

  1. Sinut ohjataan Oma asiointi -palvelussa tehdyn palvelutarpeen arvioinnin jälkeen hyväksymään ehdotettu suunnitelma tai laatimaan oma suunnitelmaehdotus TE-toimistolle Toimi Oma asiointi -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos et hyväksy ehdotettua suunnitelmaa tai laadi omaa suunnitelmaehdotustasi TE-toimistolle määräaikaan mennessä, työnhakusi katkeaa.
  2. Sovimme kanssasi, että laadit itse tai palveluntuottajan avustuksella Oma asiointi -palvelussa oman suunnitelmaehdotuksesi TE-toimistolle.

Suunnitelma voidaan tehdä myös TE-toimistossa. TE-toimisto järjestää sinulle henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Haastattelussa TE-toimiston asiantuntija tai palveluntuottaja keskustelee kanssasi työnhakutoiveistasi ja osaamisestasi.

Haastattelut voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita tai työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä.

Suunnitelmassa sovittavat tehtävät

Valitset seuraavista tehtävistä ja palveluista ne, jotka auttavat sinua työllistymään mahdollisimman nopeasti.

Luen verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jos jäät työttömäksi

Tilaan itselleni Avoimet työpaikat -hakupalvelun Työpaikkavahdin ja pidän tilaukseni voimassa työnhakijana oloajan.

Avoimet työpaikat -palvelun Paikkavahti lähettää sähköpostiisi ilmoitukset hakuehtojasi vastaavista työpaikoista.

Avoimet työpaikat

Haen aktiivisesti työpaikkoja eri työnhakukanavia apuna käyttäen sekä osallistun soveltuviin rekrytointitilaisuuksiin.

Julkaisen CV:ni EURES-verkkosivuilla ja haen aktiivisesti työpaikkoja Euroopasta eri työnhakukanavia käyttäen.

Hakeudun työnhakuvalmennukseen työnhakutaitojeni parantamiseksi.

Tutustun verkossa yrityksen perustamiseen tai osallistun tilaisuuteen, jossa aihetta käsitellään.

Suomi.fi/yritykselle

Laadin toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman päätoimista yrittäjyyttä varten.

Suomi.fi/yritykselle

Selvitän yritystoiminnan rahoittamisen mahdollisuudet ja haen tarvittaessa starttirahaa turvatakseni toimeentuloni.

Arvioin työllistymiseni edellytyksiä verkkotyökalun avulla.

Selvitän ammatillisia vaihtoehtojani ammatinvalinnan verkkotyökalun tai verkkosivuston avulla.

Hankin tietoa koulutusmahdollisuuksista Suomesta tai muualta Euroopasta.

Hakeudun osaamiseni ja ammattitaitoni kartoitukseen.

Uravalmennus

Arvioin ja selvitän ammatillisia mahdollisuuksiani sekä soveltuvaa koulutus- tai työuraa asiantuntijan kanssa.

TE-toimisto voi hankkia asiantuntija-arviointeja henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta- ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Ammattia ja koulutusta valitsemassa

Suunnittelen soveltuvaa koulutus- ja työuraa ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologin kanssa.

TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voit keskustella asiantuntijan kanssa koulutuksista ja opinnoista

Hakeudun uravalmennukseen ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseksi, koulutukseen hakeutumiseksi tai työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Uravalmennus

Hakeudun koulutuskokeiluun oppilaitoksessa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi.

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Hakeudun työkokeiluun työpaikalla ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojeni selvittämiseksi tai työmarkkinoille paluun tukemiseksi.

Työkokeilu

Haen työvoimakoulutukseen ja tilaan tarvittaessa sähköpostiini Koulutusvahdilla viestejä alkavista koulutuksista.

Hakeudun oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus

Haen omaehtoisiin opintoihin parantaakseni ammattitaitoani, mahdollisuuttani saada työtä tai säilyttääkseni työpaikkani.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Tarvitsen lisäksi esim. terveydentilan, kuntoutuksen tai eläkemahdollisuuksien selvittämistä.

Kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa voit saada uutta tietoa terveydestäsi ja työ- ja toimintakyvystäsi, terveysneuvontaa sekä esimerkiksi hoitoa pitkäaikaissairauteen, jolla ei ole suoraan vaikutusta työkykyysi.

Eläke

Tapaan työhönvalmentajani sovitusti saadakseni tukea työllistymiseeni.

Työhönvalmentaja

Asioin sovitusti työllistymistäni edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP).

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Hakeudun kuntouttavaan työtoimintaan elämänhallintani ja työllistymiseni parantamiseksi.

Kuntouttava tyotoiminta - kunta tukee työllistymistäsi

Hakeudun työnantajan irtisanomistilanteissa järjestämään uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Uudelleensijoittumisvalmennus on työnantajan järjestämää valmennusta irtisanomistilanteissa.

Lisäksi TE-toimiston asiantuntija voi sopia kanssasi muista tehtävistä, jotka kirjataan suunnitelmaasi

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)