Selvitä tutkintosi kelpoisuus Suomessa

Monessa tehtävässä riittää, että työnantajasi arvioi tutkintosi ja ammattipätevyytesi riittäväksi tehtävään. Jos tehtävään on lainsäädäntöön perustuva kelpoisuusvaatimus, tarvitset päätöksen tutkinnon tunnustamisesta.

Ammatteja, joissa tutkinnon tunnustamispäätös tarvitaan, on esimerkiksi terveydenhuolto- ja opetusalalla. Opetushallituksen verkkosivuilla on luettelo tällaisista ammateista ja tutkinnon tunnustamisesta vastaavista viranomaisista. Ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee päätöksen myös, jos hän hakee virkaa tai tehtävää, jonka säädöspohjaisena kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Joillakin aloilla sinun täytyy suorittaa passi tai kortti. Ne ovat työelämän osaamistestejä. Useat korteista ovat lakisääteisiä, ja ne antavat sinulle luvan toimia ammatissa.

Ennen passin tai kortin suorittamista osallistut tavallisesti koulutukseen, jonka päätteeksi on varsinainen testi.  Testit ovat yleensä maksullisia.