null Chatbot Teuvo hjälper med frivilliga studier

Chatbot för frivilliga studier

Chatbotten Teuvo hjälper nu med frågor gällande frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Teuvo hjälper också då när telefonservicena är upptagna eller stängda.

För tillfället är Teuvo enbart på finska och hittas på följande sidor: