null Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna - lagutkast på remiss

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition med förslag till författningsgrund för en ny digital serviceplattform för arbets- och näringstjänster på remiss. Den nya serviceplattformen ska förbättra matchningen mellan arbetstagare och lediga jobb samt effektivisera arbetsförmedlingen.

Syftet med reformen är att skapa kundorienterade och användarvänliga digitala arbets- och näringstjänster. De nya digitala arbets- och näringsmyndighetstjänsterna ska ersätta arbets- och näringsbyråernas nuvarande kundinformationssystem samt e-tjänsterna för kunder och experter.

E-tjänsterna för person- och företagskunder och experter liksom också arbets- och näringsmyndighetstjänsternas datainnehåll kommer i fortsättningen att finnas på serviceplattformen Jobbmarknad.

Propositionsutkastet hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 2 maj 2022.

Läs mer