null Finland Norway Sweden Day erbjuder en lätt och effektiv väg till rekrytering - kom med 15.4.

European (Online) Job Days i Finland

Det populära online-evenemanget Finland-Norway-Sweden Day ordnas igen i april. Evenemanget erbjuder fungerande och effektiva rekryteringsmöjligheter. Välkommen med!

De virtuella rekryteringsevenemangen har blivit mycket populära och rekryteringar sker allt mer på distans.   

Finland-Norway-Sweden Day är ett rekryteringsevenemang med hela Europa som målgrupp. Evenemanget erbjuder arbetsgivare från Finland, Sverige och Norge en möjlighet att hitta professionella arbetssökande såväl från Finland som från hela Europa, snabbt och enkelt.

Det är lätt, avgiftsfritt och miljövänligt att delta i evenemanget – reservera din plats!

Anmäl dig på European Job Days - sidan (på engelska):

Evenemanget arrangeras av EURES-arbetsförmedlingsnätverket i samarbete med projektet Arbetskraftens rörlighet i Europa

Läs mer

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta: