Uutisia 2020

null Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2020

20.1.2020

För dig, som är under 25 år och saknar examen, ger vårens antagningar en möjlighet att söka till en utbildning.

Ansökningstider våren 2020

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

  • Ansökningstiden är 18.2-10.3.2020.

Gemensam ansökan till högskolor

  • Ansökningstiden till den första gemensamma ansökan är 8-22.1.2020
    Utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet
  • Ansökningstiden till den den andra gemensamma ansökan 18.3−1.4.2020
    Finsk- och svenskspråkiga utbildningar

Mer info om gemensam ansökan till högskolor (studieinfo.fi)

En person som är under 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både dem som ansöker om arbetsmarknadsstöd och dem som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning. Skyldigheten baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ansökningsskyldigheten uppfylls, då du under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars inträdeskrav du uppfyller. Du kan också söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning.

Utbildningen du söker till bör leda till yrkesinriktad examina eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Du kan söka två gymnasieplatser om du bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i ett internat. Du kan gå vuxengymnasium endast ifall du kommit överens om det med arbets- och näringsbyrån på förhand.

Även vårens abiturienter bör söka till utbildning som inleds på hösten.

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. den 1.9. om

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (du låter t.ex. bli att delta i inträdesproven)
  • vägrar delta i eller inleda utbildning

Om du avbryter dina studier i ett senare skede utan godtagbar orsak, kan du inte få arbetslöshetsförmån

Mer info

Webbplatsen Studieinfo.fi

Broschyren Snart är det dags att söka till utbildningar (pdf)

TE-tjänsternas telefontjänst

Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter