null Ny öppning av projektansökan för sysselsättningspolitiskt understöd

18.1.2021

Sysselsättningen påskyndas genom upphandling i kommunerna

Projektansökan har öppnats på nytt av följande arbets- och näringsbyråer:

Nylands TE-byrå
Satakuntas TE-byrå
Norra Savolax TE-byrå
Norra Karelen TE-byrå
Mellersta Finlands  TE-byrå
Södra Österbottens TE-byrå
Kajanalands TE-byrå
Lapplands TE-byrå


Vid projektansökan som ordnades i december 2020 fick man inte tillräckligt med projektförslag, vilket för sin del berodde på tidpunkten för ansökan och eventuellt på en kort beredningstid.

Behandling av projektansökningar som erhållits vid projektansökan 1.12.2020 –31.12.2020:
Ansökningar som lämnats in till arbets - och näringsbyrån inom den utsatta tiden behandlas utan separat anmälan av sökanden. Ansökningarna kan kompletteras fram till 26.2.2021, men avsikten att komplettera ansökan ska anmälas till arbets - och näringsbyråns kontaktperson så snart som möjligt.