Uutisia 2020

null Regeringen underlättar frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform

25.3.2020

Hur stöds ensamföretagare och frilansare?

Tillfällig försämring av förutsättningarna för företagsverksamhet på grund av corona är en grund för att bedöma företagsverksamheten i fråga om dess sysselsättande karaktär som företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla. Med hänsyn till företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla har en person rätt till arbetslöshetsförmån. För att den som har varit sysselsatt på heltid som företagare ska få arbetslöshetsförmån krävs inte att företagsverksamheten läggs ner.

Ändringen gör inte skillnad på företagsverksamhet som bedrivits i olika bolagsformer, vilket säkerställer lika behandling av företagare i undantagsförhållanden. Det räcker med företagarens eget meddelande, vilket minskar behovet av utredningsarbete och behovsprövning vid arbets- och näringsbyråerna.

Ändringen som görs i lagen om utkomst för arbetslösa är tidsbegränsad. Ändringen bereds vid arbets- och näringsministeriet.