null Regeringen föreslår fortsättning till arbetsmarknadsstödet för företagare

Företagarna har kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Rätten har baserat sig på en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som för närvarande gäller till utgången av mars. Regeringen lämnade den 18 februari 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fram till den 30 juni 2021. Avsikten är att trygga företagares ekonomi när pandemin fortsätter.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån. En företagare kan enligt en temporär ändring få arbetsmarknadsstöd, om

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin. Erhållande av arbetsmarknadsstöd som betalas på basis av en temporär ändring förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Fortsatt flexibilitet även för andra förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa på grund av corona

Utöver arbetsmarknadsstödet för företagare föreslår regeringen en fortsättning på höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och andra undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa. 

Regeringens propositioner hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Propositionerna behandlas i riksdagen i samband med tilläggsbudgetpropositionen.

Läs mer