null Regeringen föreslår en lagändring

värikkäitä post it lappuja muistitaululla

Regeringen har 22.4.2021 föreslagit att vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden kunde i fortsättningen ges i en annan än den lokala TE-byrån.

Med koncentreringen av vissa utlåtanden vill man främja enhetliga behandlingstider och beslutspraxis. Lagen ska träda i kraft 1.10.2021.

Mer om ämnet: