null Regeringen föreslår att arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till slutet av september

Käsistä lentää siemeniä.

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Regeringen lämnade den 12 maj 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av arbetsmarknadsstödet fram till den 30 september 2021. Målet är att trygga företagarnas utkomst i den osäkra situationen till följd av coronaepidemin.

Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare gäller för närvarande till den 30 juni 2021.

Stöd till alla företagare oberoende av bransch

Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare trädde i kraft den 8 april 2020. På basis av den har man kunnat betala arbetsmarknadsstöd till företagare i en situation där arbetsmängden eller inkomsterna från företaget har minskat på grund av en pandemi. Arbetsmarknadsstödet gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform. Stöd kan beviljas företagare inom alla branscher.

Erhållandet av arbetsmarknadsstöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör. Om företagaren upphör med hela företagsverksamheten, kan arbetslöshetsförmån betalas med stöd av de bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller tills vidare.

  1. Hur kan företagare få arbetsmarknadsstöd?
  2. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  3. Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  4. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos FPA.
  5. Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Läs mer