null Om du fick ett brev som berättade om din kundrelations övergång till kommunförsöket, vänta i lugn och ro.

Om du fick ett brev som berättade om din kundrelations övergång till kommunförsöket, vänta i lugn och ro. Kommunen hör av sig snart.

Kommunförsöken inleddes i början av mars. Till dem som har övergått till försök har vid överföringen sänts ett brev med uppgifter om överföring av kundrelation och att försökskommunen tar kontakt med den som fått brevet.

Du behöver alltså inte göra något i detta skede - vänta bara på att din hemkommun ska kontakta dig.

I samband med ditt arbetssökande kan du på samma sätt som tidigare uträtta ärenden och om du vill lämna en kontaktbegäran till din försökskommun via Mina e-tjänster

Mer information

Kontaktuppgifter till försöksområdena 

Om du behöver hjälp med att använda Mina e-tjänster eller behöver mer information om TE-tjänster kan du fortfarande kontakta den riksomfattande TE-telefonservicen.

OBS! Det råder tidvis rusning i vår riksomfattande telefontjänst på grund av det ökade antalet kontakter.