Uutisia 2020

null Kausitöihin tarjolla yli 30 000 potentiaalista työntekijää

27.4.2020

Kausityötä markkinoidaan nyt laajasti eri kohderyhmille. TE-toimistoissa on yhteensä 31 800 sellaista työnhakijaa, jotka ovat ilmoittaneet hakevansa työtä maataloudesta. Työttömänä tai lomautettuna heistä on 17 200. Haasteena on, että tilat eivät ole avanneet täysipainoisesti paikkoja TE-palveluihin, jolloin tilojen todellinen työvoiman tarve ei ole tiedossa.

Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Rajaliikenteen rajoittaminen on monessa maaseudun yrityksessä johtanut merkittäviin vaikeuksiin ulkomaisen työvoiman jäädessä saapumatta. Hallituksen linjauksen mukaisesti kevään maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloustöihin voidaan saada 1500 ulkomaista kausityöntekijää. Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmistä työntekijöistä. Rajavartiolaitos päättää näiden työntekijöiden maahanpääsystä. Ulkomaisen kausityövoiman saatavuuteen vaikuttavat myös lähtömaiden kansalaisilleen asettamat liikkumisrajoitukset.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut toimenpiteitä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kanssa, jotta tilojen kausityön tarpeeseen saataisiin vastattua kotimaisella työvoimalla.

TE-palvelut keskeisessä asemassa työpaikkojen ja tekijöiden yhdistämisessä

TE-toimistot tekevät alueilla laajasti yhteistyötä MTK:n, ProAgrian, kuntien maatalousasiamiesten sekä ELY-keskusten kanssa. Maatalouden työnantajille on tehty yhteisvoimin kyselyjä kausityövoiman tarpeista ja TE-toimistot ovat kontaktoineet työnantajia aktiivisesti ja tiedottaneet kausityövoiman saannista.

TE-palveluissa oli maaliskuussa yhteensä 2280 uutta avointa työpaikkaa maanviljelijät ja eläintenkasvattajat -ammattiryhmässä. Osa työnantajista on on kertonut saaneensa runsaasti yhteydenottoja suoraan työnhakijoilta ja osa olevansa yhä odottavalla kannalla, josko työvoimaa ehtisi vielä saada ulkomailta, eikä kaikkia kausityöpaikkoja ole siten ilmoitettu avoimeksi TE-palveluihin. 

Kausityökampanjalla haetaan työvoimaa Suomesta

Kausityötä markkinoidaan laajasti työnhakijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat opiskelijat (ml. ulkomaiset opiskelijat), maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten turvapaikanhakijat. Työnhakijoille on kohdennettu markkinointia kausityöpaikoista ja maatalouden työpaikkailmoitusten löydettävyyttä on parannettu hakusanoilla TE-palvelujen verkkopalvelussa. Kausityöpaikat löytyvät TE-palvelujen verkkosivujen lisäksi myös Töitäsuomesta.fi –sivustolta, jossa on myös englanninkielinen osio.   

Lakimuutoksia ulkomaisen kausityövoiman korvaamiseksi

Lakimuutokset kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä tulivat voimaan 9.4.2020. Muutokset mahdollistavat sen, että viimeistään 9.4.2020 myönnetyllä oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Kausityölain mukaisten lupien osalta säännös koskee myös myöhemmin maahan tulevia.

Lue lisää