null Ny broschyr och rådgivningstjänst ska förebygga utnyttjande av säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en broschyr för personer som kommer till Finland för att arbeta med information om arbetstagares rättigheter och om hjälpande instanser. Ministeriet öppnar också en flerspråkig rådgivningstjänst för utländska säsongsarbetare.

Broschyren ”Arbeta i Finland” innehåller information om arbetsvillkor som ska iakttas i Finland samt råd till arbetstagare om hur de ska gå till väga när de blivit utnyttjade. Tryckta broschyrer delas ut bland annat via Finlands beskickningar utomlands och Migrationsverket till dem som beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare eller tillstånd för säsongsarbete. Broschyren är också tillgänglig på webben, där den kan läsas och skrivas ut i pdf.

Rådgivningstjänsten öppnas den 17 juni och är öppen vardagar fram till den 10 september. Frågor besvaras klockan 14–18 på ryska, engelska, finska och svenska per telefon och i olika meddelandetjänster. Vid behov kan man få hjälp också på andra språk med hjälp av en tolk. Rådgivningstjänsten nås på numret +358 (0) 40 664 1707 eller på help(a)riku.fi.

Läs mer