null Är du intresserad av en karriär inom inkvartering och restaurang?

Arbetssökande och arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen samlas på en virtuell rekryteringsmässa som anordnas av Nylands TE-byrå. På programmet finns bland annat sparring för jobbsökning, karriärhistorier, paneldiskussion samt info om TE-byråns tjänster för arbetssökande och företag. Evenemanget ger dig också tips om hur du kan byta karriär genom att utbilda dig till hotell- och restaurangbranschen.

Dagen kulminerar i ett rekryteringsevenemang där du har möjlighet att ta kontakt med arbetsgivare inom branschen och lära känna företagens verksamhet och arbetsuppgifter. I rekryteringsevenemanget deltar även utbildningsanstalter med vilka du kan diskutera olika utbildningsalternativ i branschen.

Evenemanget riktar sig till alla arbetssökande som är intresserade av hotell- och restaurangbranschen samt företag som är verksamma där.

Kocka med Kari Aihinen

Vad tände Kari Aihinens gnista för matlagning? Hurdan var Karis stig till företagare? Följ med den virtuella sändningen tisdagen den 26 oktober!

I sändninger kockar Kari Aihinen tillsammans med Nyland TE-byrås servicechef Minna Helenius. På samma diskuterar de Karis karrärberättelse och hurdana tjänster TE-byrån erbjuder arbetstagare och företag.

Portionen som Kari och Minna tillverkar publiceras i förväg på webbplatsen teemastatoimeen.fi. Snappa åt dig receptet och se hurdan portion du trollar fram!

Lär känna hotell- och restaurangbranschen på evenemangsveckan

Rekryteringsmässan och kockstunden med Kari Aihinen är en del evenemangsveckan Från tema till handling, vars syfte är att lyfta fram hotell- och restaurangbranschen från många olika perspektiv. Du hittar hela veckans program och länkarna till evenemangen på webbplatsen teemastatoimeen.fi (på finska). Evenemanget finns också på Facebook.

Välkommen med!