null Den andra gemensamma ansökan till högskolor börjar 17.3.2021

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Ansökningstiden i den andra gemensamma ansökan på våren är 17.3−31.3.2021.

Bekanta dig med utbildningarna i god tid innan ansökningstiden går ut. Du kan söka olika alternativ på Studieinfo t.ex. med sökord eller genom att bläddra igenom hela utbudet. Beskrivingen på utbildningen ger dig information om alternativet och råd hur du ansöker.

Läs mer och handla raskt

En person som är under 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både dem som ansöker om arbetsmarknadsstöd och dem som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning. Skyldigheten baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ansökningsskyldigheten uppfylls, då du under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars inträdeskrav du uppfyller. Du kan också söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning.

Utbildningen du söker till bör leda till yrkesinriktad examina eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Du kan söka två gymnasieplatser om du bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i ett internat. Du kan gå vuxengymnasium endast ifall du kommit överens om det med arbets- och näringsbyrån på förhand.

Även vårens abiturienter bör söka till utbildning som inleds på hösten.

Ansökan har inverkan på rätten till arbetslöshetsförmån om du är under 25 år

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån om

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (du låter t.ex. bli att delta i inträdesproven)
  • vägrar delta i eller inleda utbildning

Om du avbryter dina studier i ett senare skede utan godtagbar orsak, kan du inte få arbetslöshetsförmån

Läs mer om skyldigheten att ansöka

Ta kontakt

Navigatorn är ett ställe där vem som helst som är under 30 år gammal får gratis hjälp i frågor som berör jobb, utbildning eller vardagen.

TE-tjänsternas telefonservice är också till din tjänst