null Höstens gemensamma ansökan till högskolor börjar

Bokhylla.

 

I den gemensamma ansökan på hösten ingår utbildningar som inleds våren 2022. Höstens gemensamma ansökan görs i den förnyade Studieinfo.fi-tjänsten. Antalet ansökningar i denna ansökan är totalt sex. Ansökningstiden är 1.9. – 15.9.2021.

Läs mer:

Gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021 (studieinfo.fi)