Uutisia 2020

null Lakimuutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyystetuuteen sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista

31.3.2020

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. 

Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutos on määräaikainen 31.7.2020 asti.

Lakimuutoksen tarkoituksena on vähentää lomautuksista johtuvaa työtä TE-toimistoissa ja siten nopeuttaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa koronavirusepidemian aikana. Lomautusten nopea kasvu lyhyessä ajassa lisää sekä TE-toimistojen että työttömyysetuuden maksajien työmäärää. TE-toimistojen työtilanne on ruuhkautumassa työnhakijoiksi ilmoittautuvien lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelystä.