null Förändringar i lagen om säsongarbete underlättar rekryteringen av säsongarbetare

Säsongsarbetare som kommer till Finland från tredjeländer kommer lättare att kunna byta arbetsgivare när ändringarna i lagen om säsongsarbete träder i kraft. Arbetsgivarnas byråkratiska börda lättar i och med att de inte längre behöver anmäla varje säsongsarbetare som kommer samtidigt till samma slags arbete separat, utan uppgifterna kan lämnas på en gång om alla säsongsarbetare. Ändringarna gäller säsongsarbete i anställningsförhållande inom jordbruk och turism.

Regeringen föreslog den 8 april 2021 att republikens president ska stadfästa ändringarna i lagen. Republikens president ska enligt planen stadfästa lagen den 9 april 2021. Ändringarna träder i kraft den 17 juni 2021.

- Ändringarna i lagen om säsongarbete stärker säsongarbetarnas ställning genom att möjliggöra byte av arbetsplats. Samtidigt underlättas också arbetsgivarnas liv när det blir smidigare att anställa arbetstagare som är bekanta sedan tidigare och anmälningsskyldigheten lättas upp, säger arbetsminister Tuula Haatainen.  

Läs mer