null Utvidgningen av läroplikten påverkar utkomstskyddet för arbetslösa

Utvidgningen av läroplikten från 1.8.2021 påverkar möjligheten att få utkomstskydd för arbetslösa om du är under 18 år gammal. I fortsättningen har minderåriga inte rätt till utkomstskydd under arbetslöshet, ifall de inte har avläggt en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Läs mer: