Uutisia 2020

null Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!

I fall du inte har ett jobb som väntar på dig genast efter att du har fullgjort din beväringstjänst/civiltjänst så anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Du kan anmäla dig redan innan din beväringstjänst/civiltjänst är fullgjord och på förhand meddela din första arbetslöshetsdag. I fall du anmäler dig som arbetssökande först efter din hemförlovning, börjar din rätt till arbetslöshetsskydd tidigast fr.o.m. anmälningsdagen.

Handla så här:

1. Anmäl dig som arbetssökande

Det är lättast för dig att anmäla dig som arbetssökande med dina egna nätbankkoder i webbtjänsten Mina e-tjänster. Du kommer in på tjänsten, när du klickar på knappen E-tjänster.

Anmäl alla dina anställningsförhållanden under de senaste två åren samt alla betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter som är av betydelse med tanke på din jobbsökning.

Om du inte har några nätbankkoder, så gå in på din lokala TE-byrås webbplats och kolla hur du ska gå till väga för att anmäla dig som arbetssökande. 

Efter anmälan:

  • Vi bedömer dina möjligheter till sysselsättning utifrån uppgifterna du lämnat. Om din situation förutsätter personlig service kontaktar vi dig per telefon eller post inom två veckor från att du blivit arbetssökande. Om du inte har behov av sakkunnigservice kontaktar vi dig inte utan din jobbsökning är i kraft under den tid som webbtjänsten anger.
  • När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.

Mina e-tjänster

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

2. Sök utkomstskydd

Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Även självrisktiden börjar först när du inlett din jobbsökning. Under självrisktiden utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Följ instruktionerna från FPA eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån.

Snabbguide för värnpliktiga

FPA:s arbetsmarknadsstöd

Gör ansökan så här

Ansökan om dagpenning från arbetslöshetskassan

3. Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan examen eller så snart du examinerats.

Tips för jobbsökningen

Arbetsmarknadstorgets söktjänst

4. Följ överenskommelsen med TE-byrån medan du är arbetssökande.

Vi gör tillsammans med dig upp en sysselsättningsplan där vi kommer överens om målen för din jobbsökning, dina egna uppgifter och de tjänster du behöver. Genom att göra det som avtalats i planen samt anmäla eventuella förändringar i din situation som arbetssökande ser du till att hitta ett arbete så snart som möjligt och få arbetslöshetsförmånen.

Sysselsättningsplanen

Så sköter du ärenden hos oss

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter