null Tog tjänstgöringen slut? Gör så här om du inte ännu har någon arbetsplats

Om du inte har något arbete som väntar direkt efter studierna, när du blir fri från tjänstgöringen eller efter din familjeledighet anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån. På så sätt säkerställer du din utkomst och förbättrar dina sysselsättningsmöjligheter.

Du kan anmäla dig som arbetssökande redan på förhand. Ange bara din första arbetslöshetsdag. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter att dom arbetslöshet redan har börjat, börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

Anmäl dig som arbetssökande

Bäst och snabbast kan du sköta ditt ärende genom att använda Mina e-tjänster med dina egna bankkoder.

Ange alla dina anställningsförhållanden från de senaste två åren och alla andra betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter med betydelse för jobbsökandet.

Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du anmäla dig via telefontjänsten eller med en pappersblankett.

Lokala TE-byråer

Efter anmälan

När du har anmält dig får du en anmälan om mottagande. Läs detta noggrant och följ anvisningarna. I anmälan ser du hur länga din anmälan är i kraft.

Om din situation förutsätter personlig service kontaktar vi dig per telefon eller post inom två veckor från att du blivit arbetssökande. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Mina e-tjänster. Om vi bedömer att du inte har behov av experttjänster kontaktar vi dig inte.

När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.

Ansök om utkomstskydd

Din anmälan ti TE-tjänsterna måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Olika former av utkomstskydd är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Följ instruktionerna från FPA eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån. Om du är nyutexaminerad får du vanligen arbetsmarknadsstöd. Om du har utexaminerats från en yrkesutbildning och har tillräckligt med arbetshistoria kan du få grunddagpenning. Arbetslöshetskassan kan också betala inkomstrelaterad dagpenning om du hör till kassan och har tillräckligt med arbetshistoria.

Självrisktiden, fem vardagar, börjar när du har inlett din jobbsökning. För självriskdagarna utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja alltså söka jobb genast när det är möjligt.

Extra hjälp för jobbsökningen

Det kan krävas personlig handledning eller ekonomiskt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Om det känns som om inget händer utan hjälp kan du vända dig till en TE-byrå. TE-byråns samarbete med till exempel kommunen, FPA och olika sysselsättningsprojekt förbättrar dina chanser att få jobb.

Om du är under 30 år och behöver hjälp med att söka arbete eller om du inte vet vad du ska göra härnäst, kontakta Navigatorn på din ort. Navigatorn är ett ställe där vem som helst under 30 år kan få gratis hjälp i frågor som berör arbete, utbildning eller vardagen.

För närvarande finns det 45 st. Navigatorer runt om i Finland inom ca 100 kommuners områden.