null Beslut vid halvtidsöversynen om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden

Regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Genom beslut i samband med detta eftersträvar man uppskattningsvis 80 000 nya sysselsatta

Regeringen har som mål att sysselsättningsgraden är 75 procent i mitten av årtiondet.

– De viktigaste besluten om främjande av sysselsättningen inom arbetsministerns ansvarsområde vid halvtidsöversynen är inrättandet av Välittäjä Oy, som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra, samt överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna tillsammans med en incitamentsmodell. En väsentlig del av sysselsättningsökningen och säkerställandet av tillgången på kompetent arbetskraft är också främjandet av arbetskraftsinvandring, berättar arbetsminister Tuula Haatainen.

 

Läs mer