Uutisia 2020

null Starttirahan enimmäiskestoa pidennetään ja työnhakijan haastattelujen järjestäminen joustavammaksi

3.4.2020, päivitetty 7.5.2020

Valtioneuvoston yleisistunnossa 30.4.2020 vahvistettiin laki (295/2020), jonka mukaan starttirahan enimmäiskestoa pidennetään. Väliaikainen muutos johtuu koronapandemiasta. Starttirahan enimmäiskestoa pidennetään väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvataan starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta. Muutos on voimassa 1.5.2020 - 30.6.2021.

Esitys starttirahan enimmäiskeston pidentämiseksi (uutinen 23.4.2020)

Valtioneuvosto antoi 23.4.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan starttirahan enimmäiskestoa pidennettäisiin ja TE-toimistot voisivat järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja  joustavammin. Lisäksi esitykseen sisältyy työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia muutoksia. Väliaikaiset muutokset johtuvat koronapandemiasta ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2020.

Starttirahan enimmäiskestoa pidennettäisiin väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen

Muutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta. Muutos olisi voimassa 30.6.2021 asti.

TE-toimiston velvollisuutta järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja muutettaisiin väliaikaisesti

Haastatteluja järjestettäisiin työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla järjestäminen on erityisen tarpeellista. Haastattelujen järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon myös TE-toimiston resurssit ja alueen työmarkkinatilanne. Myöhemmät haastattelut pyrittäisiin järjestämään kolmen kuukauden välein, jos se on mahdollista. Haastatteluja  koskevat muutokset olisivat voimassa 30.6.2020 asti.

Työnhaun voimassaoloon väliaikainen muutos

Esitykseen sisältyy myös muutos, jonka mukaan henkilön työnhaun voimassaolo ei päättyisi sen vuoksi, että hän on erehtynyt verkkopalvelun käytössä työnhakua käynnistäessään. Työnhaun voimassaolo vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työnhaun voimassaoloa koskevat muutokset olisivat voimassa 30.6.2020 asti.

Väliaikaisia muutoksia myös työttömyysetuusoikeuteen

Työnhakija ei jatkossa menettäisi oikeuttaan työttömyysetuuteen sen vuoksi, että hän ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaansa. Työnhakijalla olisi myös oikeus keskeyttää työllistymistä tukeva palvelu työttömyysetuutta menettämättä koronapandemiasta johtuvasta perustellusta syystä. Muutokset olisivat voimassa 31.7.2020 asti.

Lue lisää