null Välkommen till handels- och servicebranschens virtuella rekryteringsmässa!

Arbetssökande och arbetsgivare inom handels- och servicebranschen samlas på en virtuell rekryteringsmässa som anordnas av Nylands TE-byrå 24.11.2021. På programmet finns bland annat sparring för jobbsökning, karriärhistorier, paneldiskussion samt info om TE-byråns tjänster för arbetssökande och företag. Evenemanget ger dig också tips om hur du kan byta karriär genom att utbilda dig till handels- och servicebranschen.

Dagen kulmineras i ett rekryteringsevenemang kl. 13–15 där du har möjlighet att ta kontakt med arbetsgivare inom branschen och lära känna företagens verksamhet och arbetsuppgifter. I rekryteringsevenemanget deltar även utbildningsanstalter med vilka du kan diskutera olika utbildningsalternativ i branschen.

Evenemanget riktar sig till alla arbetssökande som är intresserade av handels- och servicebranschen samt företag som är verksamma där.

Välkommen!

Mässan är en del av evenemangsveckan Från tema till handling, vars syfte är att lyfta fram handels- och servicebranschen från många olika perspektiv. Se hela veckans program (på finska):

Teemasta toimeen (teemastatoimeen.fi)