Uutisia 2020

null Gör så här om du blir permitterad

16.3.2020

Om du permitteras, anmäl dig som arbetslös arbetssökande i webbtjänsten Mina e-tjänster genast den första permitteringsdagen. Om du permitteras på grund av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker, behöver du inte komma till TE-byrån och visa upp intyget över permitteringen.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning i din egna arbetslöhetskassas e-tjänst inom två veckor från att permitteringen börjat. Om din permittering pågår en kortare tid, ansök då om dagpenning tidigast efter den sista permitteringsdagen.

Ansök om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd via FPA:s e-tjänst efter fem självriskdagar.
Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen, men lämna in den till FPA först efter att självrisktiden har löpt ut. På det här sättet påskyndar du behandlingen av din ansökan.

Om din permitteringstid ändras eller din anställning upphör, meddela TE-byrån genast om det.

Läs mera om ämnet