Uutisia 2020

null Toimialaraportti: Sote-palveluiden liikevaihto kasvaa mutta muutokset haastavat yrityksiä

15.1.2020

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaympäristö on muutoksessa. Kansalliset ja globaalit muutokset luovat epävarmuutta, mikä voi vaikeuttaa yritysten liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Yritykset ovat kuitenkin merkittävässä roolissa palveluiden tuottajina, ja epävarmuus saattaa hidastaa innovaatioiden ja vaikuttavampien palvelujen kehittämistä. Toisaalta haasteet ovat myös mahdollisuus kehittää yhä laadukkaampia palveluja ja edistää niiden vientiä.
Näin arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaraportissa, joka julkaistiin Helsingissä 15.1.2020. Sote-palveluilla tarkoitetaan terveyspalveluja ja sosiaalihuollon palveluja. Sote-palvelujen rajapinnoilla on myös yhä enemmän aloja, jotka kytkeytyvät sote-palveluihin.

Sote-palvelualan yritysten määrä on laskenut vuodesta 2017 yhteensä noin 200 yrityksellä. Vuonna 2018 sote-palvelualan yrityksiä oli reilut 18 000, joista suurin osa on terveyspalvelualan yrityksiä. Alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut ja oli lähes 80 000 vuonna 2018.Alan yritysten liikevaihto on kasvanut mikroyrityksiä lukuun ottamatta

Lue lisää:
-Toimialaraportti: Sote-palveluiden liikevaihto kasvaa mutta muutokset haastavat yrityksiä (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 15.1.2020)
- Toimialaraportti: Sosiaali- ja terveyspalvelut