Uutisia 2020

null Työllisyyden kuntakokeiluista on annettu lakiesitys

Hallitus on antanut 4.6.2020 valtioneuvoston esityksen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista. Esityksen mukaan TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin määräaikaisen kokeilun ajaksi kokeilussa mukana olevien kuntien tehtäväksi. Lisäksi kokeilukunnat antaisivat joitain työttömyysturvalain mukaisia työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta.

Kokeiluissa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi. Kokeilualueille siirrettäisiin kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen.

Kuntakokeilun taustaa

Työllisyysasteen nostaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjänä ovat hallitusohjelmatavoitteita. Kokeilulailla annettaisiin toimivalta ja luotaisiin oikeudelliset puitteet tehtävien ja asiakkaiden siirtämiseksi kokeilualueille, jotka ovat hakeutuneet tehtävään vapaaehtoisesti. Syksyllä 2019 järjestettiin kaikille kunnille avoin haku kokeilualueeksi. Kokeilun laajentamiseksi on järjestetty toinen hakukierros.

Kuntakokeilun tavoite

Työllisyyden kuntakokeiluissa tavoitteena on edistää työllisyyttä työnhakijoiden palvelua parantamalla. Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan yhteen työnhakijan työllistymisen tueksi nykyistä paremmin. 

Kuntakokeilun kohderyhmä

Kokeilun kohderyhmään kuuluisivat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset.

Milloin kuntakokeilut alkavat?

Laki tulisi voimaan 1.1.2021 ja kokeilu kestäisi 1.1.2021–30.6.2023. 

Lue lisää:

Tiedote: Työllisyyden kuntakokeiluista annettiin valtioneuvoston esitys (tem.fi)