Uutisia 2020

null Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i februari

24.3.2020

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 248 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 500.
  • Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 63 200, vilket är 1 500 färre än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 600, dvs. 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 700 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 29 800.

Antalet nya lediga jobb minskade

  • Till TE-byråerna anmäldes under februari 73 600 nya lediga jobb, dvs. 4 200 färre än i februari i fjol.

  • Allt som allt fanns det i februari 164 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 000 fler än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 6,9 procent

  • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 20 000 flera sysselsatta än ett år tidigare

  • Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i februari i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 6,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info