Uutisia 2020

null Sysselsättningsöversikten: 309 100 arbetslösa arbetssökande, antalet ökade snabbt i mars

23.4.2020

 • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 309 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 70 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 60 900. 
 • Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt av dem som är permitterade på heltid berodde på de begränsningsåtgärder som coronapandemin orsakat.
 • I slutet av mars fanns det 74 000 permitterade, vilket är 53 200 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. 
 • Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 65 300, vilket är 50 400 fler än i mars i fjol.
 • Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 64 900, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare. 
 • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 11 600 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 41 100.

Antalet nya lediga jobb minskade

 • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 500 nya lediga jobb, dvs. 9 900 färre än i mars i fjol. 
 • Allt som allt fanns det i mars 149 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 600 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 7,3 procent

 • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i mars i fjol. 
 • Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.​​​​​​
 • Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt