Uutisia 2020

null Työnantaja: Ilmoita tulorekisteriin myös vapaaehtoiset tiedot

19.2.2020

Työttömyyskassat ottivat tulorekisterin käyttöön vuoden 2020 alussa. Tulorekisterin myötä työttömyyskassat noutavat työttömyysturvaa hakevan jäsenen palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä.

Työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin joko suppeat tai laajat palkkatiedot. Tämän lisäksi työnantaja voi viedä tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja, jotka koskevat esimerkiksi työaikaa, ansainta-aikoja tai poissaoloja.

Laajat palkkatiedot ja vapaaehtoiset työaikaa, ansainta-aikaa ja poissaoloja koskevat tiedot ovat keskeisiä työttömyysturva-asian ratkaisemiseksi. Työttömyyskassa voi ratkaista työttömyysturva-asian tulorekisterin tietojen perusteella vain, jos rekisteriin on ilmoitettu laajat ja vapaaehtoiset tiedot. Jos tietoja ei löydy tulorekisteristä, työttömyyskassa pyytää erillisen selvityksen puuttuvista tiedoista. Tämä hidastaa ansiopäivärahan maksamista ja aiheuttaa työnantajalle lisätyötä.